Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2014

wiedzmik
16:39
1899 becd
Tags: moomins
wiedzmik
16:38
Tags: moomins
Reposted fromthegroke thegroke viamegiddovl megiddovl

January 29 2014

wiedzmik
11:06
6830 603b 550
Reposted fromfelicka felicka viafinland finland

January 28 2014

wiedzmik
20:28
1764 06a8
Tags: moomins
Reposted fromepidemic epidemic viavillablaa villablaa

January 10 2014

wiedzmik
13:55
2604 63ce
Tags: moomins
Reposted fromjacoszek jacoszek

January 06 2014

wiedzmik
21:48
wiedzmik
21:48
wiedzmik
21:46
3083 4aff
Tags: moomins
Reposted fromretaliate retaliate viafinland finland
21:46
6828 31f2 550
Tags: moomins
Reposted fromarixatos arixatos viafinland finland
wiedzmik
21:46
4272 24b8 550
fińskie żelki w kształcie Muminków ;]  żelek o kształcie Bobka - fuuuj! (lukrecja)
Reposted frominnaitakasama innaitakasama viafinland finland
wiedzmik
21:43
7306 576a
Reposted frommaruuda maruuda viafinland finland
09:53
3913 a3d4 550

eaja:

Art by Tove Jansson

Tags: moomins

January 05 2014

wiedzmik
11:54
5804 a2a5 550
Haha, i wreszcie jest! (jedyna perspektywa, kiedy to światło lampy nie odbijało się na plakacie)
Tags: moomins
Reposted frommaardhund maardhund viafelicka felicka

January 02 2014

wiedzmik
15:42
5852 c6ba
Tags: moomins
Reposted frominfinitearms infinitearms vialuvcartoons luvcartoons

January 01 2014

wiedzmik
20:43
1354 079b
Tags: moomins clocks
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawishlist wishlist

June 03 2012

wiedzmik
12:14
Tags: moomins movies
Reposted fromtrup trup viajacoszek jacoszek

April 28 2012

wiedzmik
22:28
Tags: moomins mugs
Reposted bymoominsewiszczpeppaTangledUpfreddykruegercrystalpeachiyufotofobC10H12N2Osorry-mrs-fillyjonklmnzooziazusialenifcaathlingosialapsfeterportecreationmissmadeleinezEveRflickofthewristmojenastrojemuviellmonimichShittyKittyStaLovapsychodelicjawilczachinaskimaraskowabufejzewaitingfortheguideLightsaberfutureiscomingthemasterofhamsterElodjaainelolnopenarasquemesmerizemargolcianiekoniecznieomnienoheartgenerationbrthprzytulankikoonowawarkocztishkascorpixaneczquaniewiedzaethielcherrycokeeRecklessKidmolotovcupcakesatyrlaneposkladanejustandszarakmalinowykisielnevermorefuckithekateQudacitazzychaliellekissedbyfiredearselfishwindurujuniperzraziktomorrownevercomescuilwarthien666malazadymiarajokwalerijagumovskyhouseofpainvardiadaikaijuridiculousdreamsmajakpiratka-wariatkakalorymetriailovegreenthesarcasticonelatusek
wiedzmik
22:27
Tags: moomins mugs
Reposted bymoominspeppaTangledUpfreddykruegerchiyuC10H12N2Omakingmovieslmnzooziazusiaathlingosialapmissmadeleinei-the-wildflickofthewristmuviellmonimichpsychodelicjawilczaburakotkachinaskibufprzytulankikoonowaBootyfulllcherrycokeejustandQudacitazzychalielleagairekissedbyfiredearselfishjunipertomorrownevercomesjokwalerijathinkmorezielono
wiedzmik
22:27
Tags: moomins mugs
Reposted bymoominspeppafreddykruegerdaszkalmnzooziazusiaathlingosialapglootechsfetermissmadeleineflickofthewristmonimichpsychodelicjawilczaburakotkaafrocostamgownobuflolnopeprzytulankikoonowacherrycokeejustandQudacitazzychalielleagairekissedbyfirejuniperjokwalerijafuckingawesomesaudadevardiadaikaijuridiculousdreamsmajakilovegreen
wiedzmik
22:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl